U coraz większej liczby pacjentów diagnozuje się choroby cywilizacyjne. Do tej grupy chorób zalicza się chociażby cukrzyca, alergia, miażdżyca, nadciśnienie, a nawet nowotwory. Cechą charakterystyczną chorób cywilizacyjnych jest to, że rozwijają się w wyniku postępu technologicznego i cywilizacyjnego. Choroby cywilizacyjne znacząco pogarszają jakość życia.

W niektórych przypadkach doprowadzają nawet do przedwczesnej śmierci. Na choroby te może zapaść każdy. Największe ryzyko dotyczy jednak tych osób, które nie przestrzegają podstawowych zaleceń profilaktycznych. A do nich zalicza się m.

in. prawidłowa dieta, codzienna aktywność fizyczna, unikanie stresów czy regularne wykonywanie badań. Trzeba pamiętać, że profilaktyka nie zawsze uchroni przed zachorowaniem, jednak może znacząco zminimalizować ryzyko. Z tego powodu każdy z nas powinien zacząć stosować je w praktyce.

Właściwe nawyki żywieniowe powinny być stosowane każdego dnia. W ten sposób można dłużej cieszyć się zdrowiem.

https://eretina.pl/choroby-siatkowki/ https://przestrzenterapeuty.pl/kurs-kategoria/paki-logopedyczne/