Czym jest społeczeństwo wielokulturowe?

18 października 2017 Wyłącz przez Lucja

Społeczeństwo wielokulturowe, zwane też czasem multikulturowym, to społeczeństwo, w którym egzystuje obok siebie wiele grup społecznych odróżniających się od siebie pochodzeniem oraz kulturą. Oznacza to w praktyce, że każda taka zbiorowość wyznaje różne systemy normatywne, czyli inaczej ocenia jednostkę i w odmienny sposób sprawuje nad nią społeczną kontrolę. Termin wielokulturowość został zaczerpnięty z socjologii państw zachodnich.

Obecnie najbardziej trafnymi przykładami społeczeństw wielokulturowych są społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. Jeśli chodzi natomiast o kraje europejskie, największą wielokulturowość zaobserwować można w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Dawniej do państw wielokulturowych można było zaliczyć także Polskę, jednak po drugiej wojnie światowej staliśmy się krajem zdecydowanie jednolitym, jeśli chodzi o kulturę i występujące na terenie naszego państwa narodowości.

Przewiduje się jednak, że ze względu na coraz bardziej swobodne przemieszczanie się ludzi po świecie, wkrótce większą ilość społeczeństw można będzie określić jako wielokulturowe.

http://aptekarska.pl