Nową formą narkotyków, która od pewnego czasu zagościła na ulicach naszych miast, w mediach, radio czy też prasie, są dopalacze.

Dopalacze, cóż to takiego? Jest to grupa substancji chemicznych, które w sposób bardzo znaczny wpływają na świadomość osoby je zażywającej, jednocześnie prowadząc do uzależnienia.

https://klinika-trzezwosci.pl/nasza-oferta/alkoholizm-terapia/osrodek-odwykowy

Rynek narkotykowy, działający zawsze w podziemiu, będący zakazanym prawem, znalazł nowe rozwiązanie, jakim było wyprodukowanie oraz rozprowadzanie substancji, których działanie było zbliżone do narkotyków, jednakże dzięki swojemu składowi nie były one wpisane na listę zakazanych substancji, w ramach obowiązującej w Polsce, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ze względu na fakt, iż temat dopalaczy jest stosunkowo nowym, nie do końca rozpoznaliśmy i poznaliśmy skutki, jakie na organizm człowieka one wywierają.

W mediach, tak naprawdę, co chwilę słyszymy o śmiercionośnym wpływie dopalaczy, słowa poparte są obrazami, relacjami świadków lub też aktami zgonów bardzo młodych osób.

Nie przeszkadza to jednak w tym, aby duża rzesza ludzi, szczególnie młodych popadła w dopalaczowe uzależnienie.

11.

pokrzywa właściwości https://tanie-schodolazy.pl/