Gęstość elektrolitu akumulatora

19 października 2017 Wyłącz przez Lucja

Warto wiedzieć, że na działanie akumulatora samochodowego duży wpływ ma stan elektrolitu. Właściwa gęstość roztworu gwarantuje prawidłową zdolność do przewodzenia prądu. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby co jakiś czas kontrolować gęstość elektrolitu.

www.agroland.agro.pl

Podpowiadamy, jak powinna wyglądać taka kontrola stanu gęstości. Na gęstość elektrolitu akumulatora wpływ ma temperatura. Przy wzroście temperatury o 15 stopni Celsjusza gęstość maleje o 0,01 g/cm3.

Zatem dokonując pomiaru gęstości elektrolitu należy zmierzyć także jego temperaturę, aby móc dokonać prawidłowej oceny, ponieważ w tabelach gęstości elektrolitu podawane są wartości dla temperatury 25 stopni Celsjusza. Z tego powodu, jeśli temperatura elektrolitu ma inną wartość niż wcześniej wspomniana, należy odczytaną gęstość odpowiednio przeliczyć. Do obliczeń należy przyjąć, że zmiana temperatury o 1 stopień Celsjusza odpowiada zmianie gęstości elektrolitu akumulatora o 0,00066 g/cm3.

Liczba może wydawać się mała, jednakże przy ocenie stanu gęstości elektrolitu znaczenie mają wartości dziesiętne i setne. Aby dokonać pomiaru gęstości elektrolitu akumulatora, potrzebne jest urządzenie nazywane aerometrem. Prawidłowa gęstość to 1,28 g/cm3 i oznacza maksymalne naładowanie akumulatora.

Im mniejsza wartość, tym niższy poziom naładowania. W przypadku, gdy gęstość wynosi 1,15 g/cm3 akumulator będzie trzeba wymienić. Jeśli gęstość elektrolitu będzie wyższa niż 1,28 g/cm3, konieczne będzie usunięcie części roztworu.

http://katalizatory-warminsko-mazurskie.pl/elk.html Olej Castrol Edge 5w40 1l