Co to jest akumulator? Jakie są części w akumulatorze? Akumulator to nic innego jak źródło prądu elektrycznego, które po rozładowaniu jest możliwość naładowania. Akumulator to urządzenie, które jest złożone z wielu części takich jak: obudowa, kratka, końcówka ogniwa ujemnego, końcówka ogniwa dodatniego, płyta dodatnia, płyta ujemna a między tymi dwiema separator. Akumulator można powiedzieć, że zarówno oddaje prąd elektryczny, jak również go pobiera. Kiedy silnik samochodu jest włączony wówczas akumulator dostarcza prąd. Obudowa akumulatora niezbędna jest do osłonięcia płyt wykonana jest kwasoodpornego surowca. Ogniwo jak sama nazwa wskazuje łączy, co łączy? Płytę dodatnią z płytą ujemną.

Kolejnym ważnym elementem jest separator, który zapobiega zwarciu, które mogłoby być spowodowane zetknięciem się płyty dodatniej z płytą ujemną. Kratka służy przewodzeniu prądu elektrycznego zarówno dla płyt dodatnich jak i ujemnych, płyty między sobą różnią się kolorem naładowana płyta dodatnia ma kolor brązowy zaś ujemna ma kolor szary. Elektrolit to kwas siarkowy, w którym zanurzone są obie płyty, dzięki czemu przewodzą one między sobą prąd. Analizując całą budowę akumulatora można zauważyć, że wszystkie jego części są niezbędne do prawidłowej pracy każdy z elementów pełni inną funkcję i musi prawidłowo działać. Ale nie sama budowa jest najważniejsza, ponieważ na działanie akumulatora ma również wpływ to jak jest zamontowany, czy często był „doprowadzany” do całkowite rozładowania. Popsuty akumulator to bardzo częsta wizyta kierowców u mechaników samochodowych.

http://katalizatory-swietokrzyskie.pl/ostrowiec-swietokrzyski.html PATRON-TRUCK