Torbiel tętniakowa w kręgosłupie

9 października 2017 Wyłącz przez Lucja

Niektóre schorzenia kręgosłupa są na tyle złożone, że wymagają zarówno poszerzonej diagnostyki, jak i bardziej zaawansowanego leczenia. Tak naprawdę wszystko zależy od charakteru indywidualnego przypadku, a gdy pojawiają się niepokojące objawy, badania powinny dążyć do tego, by wyeliminować diagnozy nietrafione i postawić tę odpowiednią. Część problemów z kręgosłupem nie wiąże się bezpośrednio z uszkodzeniem kręgów, nerwów czy rdzenia kręgowego.

Mogą wystąpić inne zmiany chorobowe, którymi należy zająć się na drodze operacji chirurgicznej nim wyrządzą poważniejsze szkody. Wśród stawianych przez lekarzy diagnoz pojawia się na przykład torbiel tętniakowa, która jest zaliczana do łagodnych nowotworów kręgosłupa. Torbiel ma tendencję do stopniowego wzrostu, który może zagrozić unerwieniu i poprawnemu funkcjonowania kręgosłupa.

http://medactive.com.pl/leczenie-bolow-kregoslupa/

Poza tym naciekające tkanki nowotworowe mogą z czasem ograniczać zdolności ruchowe osoby chorej. Najczęściej torbiel rozwija się u osób poniżej 20. roku życia, a więc jest to przypadłość ludzi młodych.

Miejscem występowania torbieli jest odcinek piersiowy kręgosłupa. Medyczne statystyki wskazują, że z torbielą częścią zmagają się pacjenci płci żeńskiej, mężczyźni są na jej występowanie mniej narażeni. Leczenie ma zazwyczaj charakter z jednej strony farmakologiczny – leki mają ograniczać rozwój torbieli, a z drugiej operacyjny.

Usunięcie torbieli nie zawsze jest łatwe z uwagi na jej strategiczne umiejscowienie. Jak zawsze w przypadku zabiegów na kręgosłupie istnieje pewna doza ryzyka. Jednakże gdy wszystko potoczy się dobrze, z wyeliminowaniem problemu nie powinno być kłopotów.

wózki elektryczne dla niepełnosprawnych https://przelambariery.pl/pol_m_Ortezy-i-stabilizatory_Ortezy-nadgarstka-237.html