Uzależnienie, czyli co?

Uzależnienie, czyli co?

16 sierpnia 2018 Wyłącz przez Lucja

Słowo „uzależnienie” przeniknęło do języka potocznego i często jest używane w kontekście, który nie wydaje się groźny. Zespół uzależnienia jest jednak poważną chorobą, ujętą w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Klasyfikacja definiuje zespół jako całokształt zjawisk poznawczych, behawioralnych oraz fizjologicznych, które powiązane są z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Aby zespół został rozpoznany, konieczne jest wystąpienie co najmniej 3 z listy określonych objawów.

Pierwszym jest silne, trudne do opanowania pragnienie przyjęcia danej substancji. Drugim – trudność z kontrolowaniem przyjmowanej ilości.

sposoby oczyszczania oczyszczanie dietą zobacz jak to zrobić

Wśród pozostałych objawów są występowanie stanu odstawienia, zmniejszenie doznań psychofizycznych po przyjęciu takiej samej dawki substancji, zaniedbanie innych źródeł przyjemności niż używki czy wreszcie ciągłe przyjmowanie substancji mimo doświadczania ich szkodliwych konsekwencji. Aby stwierdzić uzależnienie, objawy te muszę utrzymywać przez dłuższy czas w ciągu jednego roku.

http://stomatologiczne.net.pl/protetyka/